Заглавие Дата на публикуване
Решение № 110 по Протокол № 48 от 22.02.2018 на СОС за именуване на безименна улица на територията на район „Витоша”- СО 02.03.2018
Решение № 109 по Протокол № 48 от 22.02.2018 на СОС за именуване на безименна улица на територията на район „Триадица”- СО 02.03.2018
Заповед за приемане на граждани и организации в приемните дни на кмета на СО, председателя на СОС, секретаря и зам.-кметовете на СО и директорите на дирекции 20.02.2018
Решение № 77 по Протокол № 47 от 08.02.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица на територията на Район „Банкя” от о.т.65, о.т.73, о.т.63, о.т.67, о.т.72 между кв.10 и кв.16, кв.17 м. в.з. „Бели брег”, гр. Банкя с името „Христо Траянов” 16.02.2018
Решение № 76 по Протокол № 47 от 08.02.2018 г. на СОС за именуване на улица, продължение на булевард „Андрей Ляпчев”, район Младост 16.02.2018
Решение № 73 по Протокол № 47 от 08.02.2018 г. на СОС за именуване на улица на територията на СО - Район „Овча купел” между кв. 219 и кв. 221 по плана на м. „стар кв. 12а и част от кв. 23” 16.02.2018
Решение № 18 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г. на СОС за промяна на наименованието на 22 Средно училище „Георги Стойков Раковски” в 22 Средно езиково училище „Георги Стойков Раковски” и ПГИЧЕ „Свети Методий” в 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий” 02.02.2018
Столична община обявява процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет на Столична община 11.01.2018
Списък на кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища на територията на район "Връбница" – Столична община 13.12.2017
Решение № 750 по Протокол № 43 от 09.11.2017 г. на СОС за именуване на улица на територията на район "Нови Искър", с. Войняговци с името "Прелозите" 17.11.2017