ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания "Г. С. Раковски"

Адрес: кв. "Бенковски", ул. "Хоризонт" № 23
Директор: Ана Кръстанова
Тел.: 0878 939 017

Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания "Райна Княгиня"

Адрес: кв. "Факултета", ул. "Тумба" № 7А
Директор: Маргарита Николова
Тел.: 0885 511 346

Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания "Баба Тонка Обретенова"

Адрес:кв. "Факултета", ул. "Тумба" № 7Б
Директор: Маргарита Николова
Тел.: 0885 511 346