Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания "Христо Ботев"


Адрес: ул. "Царева ливада" № 5

Директор: Светлана Славева

Телефон: 0877 303 397

14.11.2016