Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Св. Екатерина"

Адрес: кв. "Княжево", ул. "Княжевска" № 2
Директор: Данилия Кръстева
Тел.: 02 957 32 69

Услугата се администрира от фондация "Надежда за малките".

14.11.2016