Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Приятели"


Адрес: гр. София, кв. "Овча купел", ул. "Лиляче" № 7а, ет. 3 и 4

Директор: Георги Киряков

Телефон: 02 955 54 46

Услугата се администрира от: Сдружение "SOS Детски селища – България".

14.11.2016