Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания "Патриарх Евтимий"


Адрес: ул. "Земляне" № 9А

Директор: Милена Петрова

Телефон: 0882 358 508

14.11.2016