Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина”
Адрес: ул. Пиротска № 175
Директор: Ганка Филипова
Тел.: 0882 377 276
14.11.2016