Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина”


Адрес: ул. Пиротска № 175

Директор: Фикрие Байдакова

Телефон: 0882 377 276

14.11.2016