Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Вълшебство"
Адрес: гр. София, ж.к. "Бъкстон", бул. "Цар Борис ІІІ" № 128
Директор: Антоанета Иванова
Тел.: 02 855 38 16; 02 855 39 16
14.11.2016