Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Мечтатели"

Адрес: гр. София, кв. "Овча купел", ул. "Боряна" № 32, вх. Б, ет. 2 и 3, ап. 9, 10, 14, 15
Директор: Даниел Петров
Тел.: 02 955 54 46; 0882 373 052

Услугата се администрира от сдружение "SOS Детски селища - България".

14.11.2016