Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания „Свети Стилиян”


Адрес: ж.к. „Люлин”, бл. 15, ап. 19, вх. Б

Директор: Галинка Йотова

Телефон: 0877 127 256

Услугата се администрира от: Сдружение "Дете и пространство".

14.11.2016