Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания „Свети Стилиян”

Адрес: ж.к. „Люлин”, бл. 15, ап. 19, вх. Б
Директор: Галинка Йотова
Тел.: 02 925 00 14

Услугата се администрира от сдружение "Дете и пространство".

14.11.2016