Център за настаняване от семеен тип на деца и/или младежи с увреждания „Слънце”

Адрес: ж.к. "Слатина", кв. "Редута", ул. "Погледец" № 21
Директор: Галинка Йотова
Тел.: 02 979 70 52

Услугата се администрира от Сдружение "Дете и пространство".

14.11.2016