ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания "Алеко Константинов"

Адрес: ж.к. "Надежда 4", ул. "Братя Шкорпил" № 8 (срещу бл. 460)
Директор: Любов Пенева
Тел.: 0888 422 876

Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания "Георги Бенковски"

Адрес: кв. "Бенковски", ул. "Хоризонт" № 19
Директор: Цветан Предов
Тел.: 0886 102 894

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Любен Каравелов"

Адрес: кв. "Модерно предградие", ул. "Методи Македонски" № 11
Директор: Александър МалинскиТел.: 0878 553 316

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Иван Вазов"

Адрес: ж.к. "Надежда 1", ул. "Жорж Дантон" № 54
Директор: Галина Малинова
Тел.: 0887 926 211

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Паисий Хилендарски"

Адрес: ж.к. "Люлин 8", ул. "Крим" № 30 – 30а
Директор: Грациела Иванова
Тел.: 0882 435 753

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Софроний Врачански"

Адрес: ж.к. "Люлин 8", ул. "Крим" № 26 – 28
Директор: Грациела Иванова
Тел.: 0882 435 753