Заповед РД-02-15-146/02.12.2014 г. по ЗУТ за изготвяне на ПУП -ПП за жп линия София-Пловдив /за Елин Пелин/

08.01.2018

Уведомление за инвестиционно предложение за: Интегриран Столичен градски транспорт –фаза II

29.03.2016

Инвестиционно предложение за: „Интегриран Столичен градски транспорт –фаза II”

23.03.2016

Инвестиционно предложение за Основен ремонт на път /рехабилитация/ на Път I-1 Път II-17 - гара Яна в участъка от км. 191+959 до км. 237+553 и на Път II-82 Костенец - Самоков – София в участъка от км. 0+000 до км. 86+100

16.03.2016

Обявление на министърът на регионалното развитие и благоустройството, във връзка с изграждане на обект Северна скоростна тангента, от км 0+000 до км 16+400'' (идинтичен с км 16+540), участък от км о+000 до км 15+100 на територията на област София

26.10.2015

Оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/ за Промяна на инвестиционно предложение: Разширение на метрото в София

06.08.2015

Областният управител на област София съобщава за процедура по отчуждаване на част от имот - частна собственост за изграждане на обект: Път II - Софийски околовръстен път - южна дъга, участък от км 42+800 (пътен възел Младост) до км 44+720

21.07.2015

Провеждане на обществено обсъждане на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на Проект за обновяване на транспортните средства в гр. София

31.07.2014

Информация за преценка на необходимосттa от извършване на ОВОС - Изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства от обект: „ПЪТ ІІ-18“ СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – ЗАПАДНА ДЪГА“ ОТ КМ 0+780 ДО КМ 6+308.17”

07.06.2013

Oбява за обществен достъп до информация: Инвестиционно предложение за разширение на метрото в София, изграждане на ІІІ метродиаметър

20.02.2013

— 10 Елементи на страница
Показване на 1 - 10 от 11 резултата.