Район Панчарево провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на терен с площ от 56 кв.м.

12.08.2016

Пета МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение - салон и прилежаща към него тераса, в самостоятелно тяло от болничен комплекс на Пета МБАЛ

10.08.2016

Пета МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обект Кафе, с прилежащи към него две помещения, използвани за магазин за хранителни стоки и склад

10.08.2016

Пета МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения, които могат да се наемат само с цел поставянето на ПЕТ-скенер

10.08.2016

Пета МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на три помещения, които се отдават под наем само като съвкупност

10.08.2016

Район Панчарево провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на терен с площ от 56 кв.м.

03.08.2016

Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на събирателна сграда в с. Мрамор, с предназначение за стопанска дейност

01.08.2016

Район Банкя обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение с площ 13 кв. м.

01.08.2016

Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терени за разполагане на преместваеми търговски обекти

29.07.2016

Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци, с обща маса 4 264.22 т.

28.07.2016