ДКЦ XIII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещения в сградата на дружеството

17.10.2016

Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем на терени от по 2 кв.м. за поставяне на автомати за топли напитки в сградите на общинските училища на територията на района

11.10.2016

Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терени, части от тротоари

10.10.2016

Район Панчарево удължава срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот - лекарски кабинет заедно с идеалните части за общо ползване

10.10.2016

Район Панчарево продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - стоматологичен кабинет и чакалня

07.10.2016

Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на вещи - отпадъци с обща маса 7 408.02 т

06.10.2016

Район Нови Искър удължава конкурс за отдаване под наем на помещение за лекарски кабинет - с. Чепинци

06.10.2016

Район Илинден продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на терен с площ от 5940 кв.м. за временен открит паркинг

06.10.2016

Район Панчарево удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 11 кв.м.

05.10.2016

Район Красно село обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в сградата на 36 СОУ

03.10.2016