Район Витоша удължава срока за приемане на оферти с 15 дни за конкурса за организиране на ученическо столово хранене в 86 ОУ

29.06.2016

Район Младост обявява търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот

29.06.2016

Район Слатина обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот, с предназначение за развиване на дейности със социална насоченост

29.06.2016

Район Овча купел удължава срока за подаване на оферти за обявен конкурс за помещение, находящо се в кв. Горна баня

28.06.2016

Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения за ученическо хранене

24.06.2016

Спортна София - 2000 ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на необорудвано, самостоятелно обособено помещение от 100 кв.м.

23.06.2016

ДКЦ XIII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект - едноетажна къща с обща площ от 80 кв.м.

23.06.2016

ДКЦ XIII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект - Кафене заведение за бързо хранене с обща площ от 122.71 кв.м.

23.06.2016

ДКЦ XIII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект - аптека с обща площ 50.21 кв.м.

23.06.2016

Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терен с площ от 121,18 кв.м

22.06.2016