Инвестиционно предложение на „Петрест“ ООД за: „Инсталиране на ново инсинераторно устройство, модел FIDI 550, производство на италианската фирма For. Tec. Forniture Technologies S.R.L., за обезвреждане чрез изгаряне на животински отпадъци (странични животински продукти (СЖП)), код 020102 – трупове на домашни любимци” в „Централно енерго ремонтна база” ЕАД

05.10.2018

Столична община съобщава за внесен Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инвестиционното предложение: „Добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, в землищата на кв. "Враждебна", кв. "Бенковски" и кв. "Орландовци", Столична община, Област София“

04.10.2018

Инвестиционно предложение на „Петрест“ ООД за изграждане на: „Преустройство на част от склад в предприятие за транспортиране, съхранение и обезвреждане на странични животински продукти – домашни любимци”

04.10.2018

Инвестиционно предложение на „Райкомерс Конструкшън” ЕАД за изграждане на: "Интегрирана екологосъобразна ферма за селскостопанско производство с обособени подобекти в отделните имоти за отглеждане на животни и растителни култури – натурални храни, както и за търговско-туристически функции тип селски туризъм и изграждане на сондажен кладенец за напояване на земеделски площи на обект "Ферма с...

04.10.2018

Инвестиционно предложение за: „Преустройство работата на Производствена Линия В за топене и леене на цветни метали и сплави“, с местоположение: Парцел № 1 (първи) от квартал 27 в м. „Промишлена зона Гара Искър – 1 част“, Столична община – район "Искър", гр. София”

04.10.2018

Инвестиционно предложение на „Контракт Сити” ООД за изграждане на: “Външно топлозахранване и абонатни станции за захранване на две жилищни сгради с подземни и надземни гаражи“

03.10.2018

Инвестиционно предложение на „Алнуаими груп“ ЕООД за: Изграждане на „Многоетажен паркинг“ в УПИ III-105 – за многоетажен паркинг, кв. 19, по плана на гр. София, м. Трета извънградска част, район „Средец“ – Столична община

03.10.2018

Инвестиционно предложение на „Айтауър дивелопмънт" ЕАД за: „Топлопровод и абонатни станции за: Многофункционална сграда с апартаментен хотел, търговски части, подземен паркинг и трафопост с к.к. 561,0 м и к.к. +575,00 м в УПИ I, кв. 259а, м. Солни пазар, СО – р-н „Триадица”, гр. София, и Многофункционална сграда с хотел, апартаментен хотел, търговски части, подземен паркинг с к.к. 656,00 м в...

03.10.2018

Инвестиционно предложение на „ЕС ДИ ДЖИ СМАРТ ОФИС" ЕООД за изграждане на: „Уличен водопровод и канал от бул. “Черни връх“ (О.Т. 100) през О.Т. 101 – 102 – 103 – 104 до СВО и СКО на УПИ II-1421 кв. 12 м. ”НПЗ Хладилника 'Витоша” р-н "Лозенец", гр. София”

27.09.2018

Инвестиционно предложение за: „Изменение и допълнение на използваните съоръжения за третиране на отпадъци на площадка на „Аполо Металс“ ЕООД, в гр. София, р-н „Кремиковци”, кв. "Ботунец“

27.09.2018