Район Триадица удължава срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект - бул. Арсеналски

03.06.2015

Район Надежда провежда конкурс за организиране на ученическото столово хранене в 16 ОУ и 101 СОУ

03.06.2015

Район Люлин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от терени за поставяне на преместваеми търговски обекти

03.06.2015

Район Надежда провежда конкурс за организиране на ученическото столово хранене в 54 СОУ и 102 ОУ

02.06.2015

Район Надежда провежда конкурс за организиране на ученическото столово хранене в 15 СОУ и 141 ОУ

01.06.2015

Район Нови Искър обявява конкурс за организиране на ученическото столово хранене в 177 ОУ с. Световрачене

01.06.2015

Столична община обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, представляващ водната площ на езерото Ариана, за извършване на търговска дейност

29.05.2015

Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот за поставяне на преместваем обект - павилион с площ 12,00 кв.м

29.05.2015

Район Оборище обявява конкурс за отдаване под наем на 10 бр. свободни нежилищни имоти, представляващи магазини с ползване на общо санитарно помещение със застроена площ 13,25 кв. м., намиращи се в подлеза на бул. Ситняково

28.05.2015

Район Триадица обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 81 кв.м, намиращо се на адрес: гр. София, ул.Костенски водопад № 25

26.05.2015