Столична община обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, представляващ водната площ на езерото Ариана, за извършване на търговска дейност

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ул. “Московска” № 33
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
по чл.19, ал.1 от ЗДС

 


ЗА:"ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ–ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ВОДНАТА ПЛОЩ НА ЕЗЕРО „АРИАНА”, НАХОДЯЩО СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕЗЕРВАТ НА ГРАДИНСКО–ПАРКОВОТО ИЗКУСТВО „КНЯЗ БОРИСОВА ГРАДИНА” ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНА СХЕМА, ОДОБРЕНА ОТ СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ;"

Тръжната документация на стойност 120.00 лв.с ДДС се закупува от Столичната община-дирекция „Обществени поръчки и концесии”-ул.”Париж № 3, ст.105 , всеки работен ден от 10.30 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа , а всеки петък и всеки последен ден от месеца от 10.30 до 12.00 часа до 26.06.2015 г.

Начална тръжна наемна цена: 8 480.00 (осем хиляди четиристотин и осемдесет) лв. месечно.

Депозитната тръжна вноска е в размер на 8 400.00 (сем хиляди и четиристотин) лв.

Търгът ще се проведе от 14.00 ч. на 30.06.2015 г. в Столичната община, ул."Париж" № 3, ет.1, стая 109.

Адрес и телефон за информация: гр.София ул.”Париж” № 3, ст.105
Тел. 981 35 22 , 9377 304

29.05.2015