Проект „Ремонтни работи на язовир „Мрамор”
...

Проект „Изграждане на дясната дига на река Лесновска в рамките на регулацията на с. Челопечене с дължина 340 м.”
...

Проект за Ремонт на лявата дига на река Лесновска при с. Долни Богров с дължина 1800 м.
...

Проект Залесяване на неземеделски земи от общинския фонд на Столична община и последващо отглеждане на насажденията
...

Проект Залесяване и последващо отглеждане на създадената култура с площ от 83.04 дка в имот общинска собственост, в землището на кв. Суходол, район Овча купел
...

Проект Закупуване на специализирана горска техника и оборудване и машини за извоз и товарене на дървесина
...

Проект Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за превенция на ранно оповестяване - противопожарно защита
...

Проект “Взаимодействие на местните власти за прилагане на нови технологии за независим живот на възрастните хора” (SEE_INNOVA) – SEE Programme - 24 месеца, до 31.12.2014 г.
Проектът се фокусира върху ролята на местните власти за подобряване ефективността на политиките за регионално развитие за осигуряване на независим живот на възрастните ...

Проект „Иновационни политики за активно стареене” по програма „Interreg ІV C” на ЕС (INNOVAGE) от 01.01.2012 г. – 31.12.2014 г.
Целта на проекта е да увеличи броя и подобри качеството на регионалните политики за развитие ...

Проект „Механизми за увеличаване синергията и устойчивостта между социалните предприятията” по програма „Interreg ІV C” на ЕС (MESSE) - 36 м., до 31.12.2014 г.
Проектът има за цел да подобри ефективността на политиките за регионално развитие за икономически растеж и качеството на социалните предприемачи в Европа ...