Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публично-общинска собственост за 2021 г.
11.04.2021