Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публично-общинска собственост, за 2020 г.
19.03.2020