Програма "Зелена София" 2022

 

СПИСЪЦИ С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КНДИДАТИ

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА

 

1. Откриване на процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма "Зелена София" за 2022 г.

2. Заповед за обявяване на процедура за финансиране на проекти по Програма "Зелена София" за 2022 г.

3. Списък с цени на материали и оборудване за доставка по Програма "Зелена София" за 2022 г. 

4. Списък на длъжностни лица от районните администрации за указания, насоки и информация по Програма "Зелена София" за 2022 г.

5. Правила за управление на Програма "Зелена София" (приети с Решение № 280/28.04.2011 г. на Столичния общински съвет и изменени с Решения №№ 140/22.03.2012 г. на СОС, 102/23.02.2017 г. на СОС, 134/14.03.2019 г. на СОС)

6. Актуализирани насоки за кандидатстване по Програма "Зелена София" за 2022 г.

7. Приоритетни области на Програма "Зелена София" за 2022 г.

8. Изображения на растителност и градинско обзавеждане по Програма "Зелена София"

9. Договор за доставка на растителност, цветя, тревни смески, паркова мебел, машини, инструменти и материали за ремонт по Програма "Зелена София" за 2022 г.

 

ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Заявление

Образец 1.1. – ПРОТОКОЛ

Образец 1.2. – ДЕКЛАРАЦИЯ

Образец 1.3. – УДОСТОВЕРЕНИЕ

Приложение А – Формуляр за кандидатстване

Приложение Б – Бюджет 

Образец 1.4. – ОТЧЕT

Образец 1.5. – ОТЧЕТ за съфинансиране

29.07.2022