Конкурс „Младежки свят и доброволчество“ (2018 година)
Добри младежки практики, иновативни идеи, ефективни кампании и решения могат да се внасят в Столична община до 31 януари 2018 г. ...

Програма за ремонт на спортна инфраструктура
...

Проект BG06-242 „Да изразим себе си“
BG06-242 „Да изразим себе си“ се реализира по програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2, с финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ...

Програма "Зелена София" 2017
...

Инвентаризация на емисиите на CO2, отделени на територията на Столична община
...

Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти - публично-общинска собственост за 2017 г.
...