„Искам да бъда добър, искам да бъда полезен, искам да бъда личност!“
25.04. /сряда/ 2018 година - „Ден на красотата и надеждата“ ...

Проект „Техническа помощ за разработване на предложение за интегриран проект за подобряване качеството на атмосферния въздух”
Проект „Техническа помощ за разработване на предложение за интегриран проект за подобряване качеството на атмосферния въздух” ...

Проект за намаляване на хранителните отпадъци
С проекта, финансиран от програма LIFE на ЕС, стартира информационна кампания, насочена към намаляване на хранителните отпадъци чрез въвличане на гражданите и промяна в потребителските им навици ...

Проект "Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране"
Проектът се фокусира върху разработването на План за действие за провеждане на пилотно разделно събиране на отпадъци от опаковки и хранителни такива и насърчаване участието на гражданите в тях ...

Програма за развитие на детско-юношеския спорт 2018 г.
Столичната община обявява конкурсна процедура за набиране на проектни предложения по "Програма за развитие на детско-юношеския спорт 2018 г." ...

Столична община oбявява процедура по набиране на предложения за номинации на ученици от столични училища от 1. до 12. клас, завоювали призови места в областта на спорта през 2017 година
Постиженията трябва да са регистрирани през съответната календарна година (01.01.2017 – 31.12.2017 г.) в олимпийски видове спорт (летни и зимни съгласно решение на сесия на МОК) ...