Информация за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия
Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби – заседание на експертна комисия от 03.10.2018 г. ...

Проект REFRESH за Европейска нощ на учените 2018 – 2019 г.
Краен срок за участие – 20 септември 2018 г. ...

Стипендии съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби ...

Научно-практическа конференция: "Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции"
Предстоящият форум ще се проведе през м. октомври 2018 г. в АУЛА на СУ «Св. Климент Охридски» ...

Проект за подобряване качеството на атмосферния въздух
Проектът предвижда използване на съвременните технологии и тенденции за мониторинг. Ще бъде разработена интелигентна интернет платформа за визуализиране и съхраняване на данни за въздуха ...

План за „Зелен град“ на София
През 2018 г. София е избрана от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за участие в инициативата „Зелени градове“ ...