Проект „Възстановяване на Западен парк"

 

 

 

 

Кратка информация за проекта


Западен парк е вторият по големина парк в София. Той е разположен на 2160 дка площ, разделени на паркова и лесопаркова част. Паркът е създаден през 1957 г. от небезизвестния архитект Иван Бояджиев като първоначално получава името на поета Христо Смирненски. В него е разположено езеро, а през горската му част преминава жп линията София – Перник.

Днес паркът попада в три от най-населените столични райони – "Люлин", "Илинден" и "Красна поляна", което го превръща в изключително важна част от зелената система в западната част на столицата.

За пръв път от създаването на Западен парк, през 2018 г., Столичната община стартира процес по реновация и възстановяване. В резултат започва и изпълнението на мащабен проект, който цели ремонт и модернизиране на най-посещаваната част от него.

Реализацията на проекта „Възстановяване на Западен парк представителна част“ е изцяло насочена както към облагородяване на съществуващата инфраструктура и поддръжката на растителността, така и към създаване на изцяло нови центрове за разходки и отдих в него.

След завършване на работните дейности обновеният парк ще има:

  • разнообразни детски площадки;
  • удобни пейки и беседки;
  • нови настилки;
  • красив пешеходен мост;
  • ново осветление и видеонаблюдение;
  • модерна поливна система.

Проект „Възстановяване на Западен парк – представителна част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020". Общата стойност на проекта е 10 939 995,34 лв. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 8 549 999 32, собственият принос – 2 389 996,02 лв.


 


Актуална информация по  Проект „Възстановяване на Западен парк"


23.04.2021