Заглавие Дата на публикуване
Район „Подуяне” обявява удължаване с 15 дни срокът за подаване на оферти за участие в конкурс “Столово хранене и бюфети - 2020” за организиране на ученическо столово хранене и бюфети в общинските училища на територията на район ”Подуяне” 11.09.2020
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци” 09.09.2020
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти /павилиони, магазини, мазета/, находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – Студентски град“, „Сребърна“ и „Бъкстон“ 09.09.2020
„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Павлово“, „Сребърна“ и в район „Студентски“ 09.09.2020
Район „Красна поляна” обявява удължаване с 15 /петнадесет/ дни срокът за подаване на оферти за отдаване под наем под наем на реални части от имот в улична регулация, публична общинска собственост, находящ се на територията на СО - район „Красна поляна”, м. ’’Разсадника - Бежанци”, бул.”Ал.Стамболийски” пред блокове 51 и 52, за разполагане на преместваеми обекти 26.08.2020
Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на земеделска земя /ниви/ – частна общинска собственост на територията на район „Кремиковци” 26.08.2020
Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, ползвани за лекарски и стоматологични кабинети, находящи се на територията на район „Нови Искър“ – с. Локорско, с. Доброславци и с. Мировяне“ 24.08.2020
"ДКЦ XVIII – София" ЕООД обявява таен търг за отдаване под наем на помещение стоматологичен кабинет, находящ се в гр. София, ул. „Емануил Васкидович" № 51 21.08.2020
Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ: реална част от имот 1,00 кв. м, за разполагане на терминално устройство – банкомат 21.08.2020
"Пета МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение – кабинет 131, находящ се на партерния етаж в сградата на болницата 17.08.2020