„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти в кв. "Гео Милев", кв. "Слатина" и др.

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 

 1. Апартамент № 1 от блок 1 с площ от 67,62 кв. м, находящ се на  ул. „Гео Милев” № 49А, район „Слатина”, гр. София. Начална месечна наемна цена: 323 лв. (триста двадесет и три лева) без ДДС. Депозит: 323 лв. (триста двадесет и три лева).
 2. Апартамент № 2 с площ от 105,30 кв. м, находящ се на ул. „Гео Милев” № 49А, блок 1, гр. София. Начална месечна наемна цена: 440 лв. (четиристотин и четиридесет лева) без ДДС. Депозит: 440 лв. (четиристотин и четиридесет лева).
 3. Апартамент № 4 със застроена площ 78,10 кв. м, ул. "Гео Милев" 49 А, блок 1, ет. І, район "Слатина", гр. София. Начална месечна наемна цена: 373 лв. (триста седемдесет  три лева) без ДДС. Депозит: 373 лв. (триста седемдесет три лева).
 4. Апартамент № 5 от блок 1 с площ от 121,31 кв. м, находящ се на ул. „Гео Милев” № 49А, район „Слатина”,  гр. София. Начална месечна наемна цена: 507 лв. (петстотин и седем лева) без ДДС. Депозит: 507 лв. (петстотин и седем лева).
 5. Апартамент № 6 от блок 1 с площ от 67,62 кв. м, находящ се на ул. „Гео Милев” № 49А, район „Слатина”, гр. София.  Начална месечна наемна цена: 323 лв. (триста двадесет и три лева) без ДДС. Депозит: 323 лв. (триста двадесет и три лева).
 6. Апартамент № 7, ет. 2, с площ 105,30 кв. м, находящ се на ул. "Гео Милев" 49а, блок 1, заедно с мазе № 20. Начална месечна наемна цена: 503 лв. (петстотин и три лева) без ДДС. Депозит: 503 лв. (петстотин и три лева).
 7. Апартамент № 9 с площ от 78,10 кв. м, находящ се на ул. „Гео Милев” № 49А, блок 1, гр. София. Начална месечна наемна цена: 373 лв. (триста седемдесет и три лева) без ДДС. Депозит: 373 лв. (триста седемдесет и три лева).
 8. Апартамент № 10 с площ от 121,31 кв. м, състоящ се от дневна с кухненски бокс, три спални, дрешник, баня с тоалетна, тоалетна, антре и три тераси, заедно с мазе № 23 с площ 1,21 кв. м, находящ се в гр. София, район "Слатина", ул. "Гео Милев" № 49 а, бл. 1, ет. ІІ. Начална месечна наемна цена: 579 лв. (петстотин седемдесет и девет лева) без ДДС. Депозит: 579 лв. (петстотин седемдесет и девет лева).
 9. Апартамент № 6, ет. 2, бл. 4 с площ от 85,25 кв. м, находящ се на ул. "Христо Максимов" № 64, район "Слатина", гр. София. Начална месечна наемна цена: 407 лв. (четиристотин и седем лева)  без ДДС. Депозит: 407 лв. (четиристотин и седем лева).
 10. Апартамент № 7 с площ от 108,13 кв. м, находящ се в гр. София, район "Слатина", ул. "Христо Максимов" № 64, блок 4, ет. ІІ, заедно с мазе № 4 с площ от 2,52 кв. м, находящо се в същата сграда. Начална месечна наемна цена: 516 лв. (петстотин и шестнадесет лева) без ДДС. Депозит: 516 лв. (петстотин и шестнадесет лева).
 11. Подземен гараж № 12 с площ от 21,95 кв. м, находящ се в жилищна сграда на ул. "Николай Коперник" № 21, район "Слатина", гр. София. Начална месечна наемна цена: 65 лв. (шестдесет и пет лева) без ДДС. Депозит: 65 лв. (шестдесет и пет лева).
 12. Подземен гараж № 13 с площ от 23,09 кв. м, находящ се в жилищна сграда на ул. "Николай Коперник" № 21, район "Слатина", гр. София. Начална месечна наемна цена: 65 лв. (шестдесет и пет лева) без ДДС. Депозит: 65 лв. (шестдесет и пет лева).

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 11.01.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. (пет лева) без ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

 • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;

 • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, УниКредит Булбанк” АД.

 

Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12,  всеки работен ден от 04.12.2020 г. до 07.01.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 08.01.2021 г. от 09:00 ч.  до 17:00 ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 04.12.2020 г. до 07.01.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78.

10.12.2020