„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти в кв. "Изгрев", кв. "Оборище" и др.

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 

  1. Апартамент № 4 с площ от 86,48 кв. м, находящ се в гр. София, район "Изгрев", ул. "Елемаг" № 26, секция "Б", ет. ІІІ, заедно с избено помещение № 4 с площ от 3,33 кв. м в същата сграда. Начална месечна наемна цена: 550 лв. (петстотин и петдесет лева) без ДДС. Депозит: 550 лв. (петстотин и петдесет лева).

  2. Апартамент № 10, секция "В", на V етаж, със застроена площ 176,38 кв. м, находящ се на ул. "Елемаг" № 26, гр. София, район "Изгрев". Начална месечна наемна цена: 1 120 лв. (хиляда сто и двадесет лева) без ДДС. Депозит: 1 120 лв.(/хиляда сто и двадесет лева).

  3. Апартамент № 131, ет. 8, вх. "Е", в жилищна сграда на бл. 21, ул. "Драговица" със застроена площ 46,46 кв. м, гр. София, район "Оборище". Начална месечна наемна цена: 360 лв. (триста и шестдесет лева) без ДДС. Депозит: 360 лв. (триста и шестдесет лева).

  4. Апартамент № 1, ет. 2, с площ 79,44 кв. м, и избено помещение № 1 с площ 7,42 кв. м, находящи се на ул. "Смърч" № 24, гр. София, район "Красно село". Начална месечна наемна цена: 460 лв. (/четиристотин и шестдесет лева) без ДДС. Депозит: 460 лв. (четиристотин и шестдесет лева).

  5. Апартамент № 20, ет. 7, с площ 94,06 кв. м, находящ се на ул. "Смърч" № 24, гр. София. Начална месечна наемна цена: 530 лв. (петстотин и тридесет лева) без ДДС. Депозит: 530 лв. (петстотин и тридесет лева).

  6. Апартамент № 44 на две нива в подпокривното пространство в блок  № 458, вх. 2, ж.к. "Младост 4", парцел ІІІ с площ 88,23 кв. м, гр. София, район "Младост". Начална месечна наемна цена: 630 лв. (шестстотин и тридесет лева) без ДДС. Депозит: 630 лв.(шестстотин и тридесет лева).

  7. Подземен гараж № 1 с площ 21,94 кв. м, находящ се в гр. София, район "Изгрев", ул. "Елемаг" № 26. Начална месечна наемна цена: 80 лв. (осемдесет лева) без ДДС. Депозит: 80 лв. (осемдесет лева).

  8. Гараж № 1 с площ 18,35 кв. м, находящ се на ул. "Милин камък" № 67, район "Лозенец", гр. София. Начална месечна наемна цена: 50 лв. (петдесет лева) без ДДС. Депозит: 50 лв. (петдесет лева).

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 12.01.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. (пет лева) без ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;

IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, УниКредит Булбанк” АД.

Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12,  всеки работен ден от 07.12.2020 г. до 08.01.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 11.01.2021 г. от 09:00 ч.  до 17:00 ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 07.12.2020 г. до 08.01.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52.

 

10.12.2020