Заглавие Дата на публикуване
„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващо помещение със специфично предназначение – аптека 16.01.2020
"ДКЦ XXIV – София” ЕООД обявява, че продължава срока за подаване на офертите (поради липса на подадени оферти) относно публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, намиращи се в сградата на центъра – кабинети и помещение 14.01.2020
Район „Надежда“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, разположени в сградата на 141. ОУ „Народни будители“, със специфични конкурсни предназначения – за ученическо столово хранене (Ученически стол – разливно и ученически бюфет) 10.01.2020
Район “Овча купел” отменя конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, разположен в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, представляващ ученически стол, с площ 102 кв. м 09.01.2020
Район „Овча купел” отменя конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, разположено в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, представляващ ученически бюфет, с площ 102,00 кв. м 09.01.2020
Район „Овча купел” отменя конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, разположено в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, представляващ 49,00 кв. м ученически бюфет 09.01.2020
Район "Надежда" обявява удължаване на срока за приемане на конкурсни документи за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на незастроен поземлен имот (терен), находящ се в м. Ж.к. "Надежда 1а и 1б“, кв. 245, със специфично конкурсно условие – за обслужваща дейност 09.01.2020