Заглавие Дата на публикуване
Район „Нови Искър“ удължава конкурс с предмет: „Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост – обособено помещение за търговска дейност – за жилищно строителство и обществено обслужване, кв. "Курило" 14.12.2020
Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на Столична община, район „Нови Искър“, с. Чепинци", с предназначение – за стоматологичен кабинет 23.11.2020
"Столичен електротранспорт" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на площи за поставяне на 6 бр. автомати за топли напитки 20.11.2020
Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно самостоятелен обект – обособено помещение за търговска дейност – за жилищно строителство и обществено обслужване" 11.11.2020
"Метрополитен" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти от I, II и III метродиаметър 10.11.2020
Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 3. СУ „Проф. Марин Дринов“ ж.к. „Света Троица“, ул. „Хайдут Сидер“ № 12 10.11.2020
„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект – обособена част от първи етаж в блок 5 към сградата на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, разположена в гр. София, 1233, район "Сердика", ж.к. „Банишора”, бул. „Ген. Н. Г. Столетов” № 67 А, с обща наемна площ 578,24 кв. м, за лечебно заведение 06.11.2020
Район "Панчарево" продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Плана, м. Чаршията, със специфично конкурсно условие: за магазин за хранителни стоки 04.11.2020
„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обекти 03.11.2020
„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обслужващо помещение с площ 24,80 кв. м към „Център за образно-медицинска диагностика с високо технологичен скенер” 03.11.2020