Заглавие Дата на публикуване
Следгаранционна поддръжка на автоматизирани системи за управление на административно обслужване на чакащи клиенти в Столична община 30.07.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Пилотно изграждане на две точки от вградени контейнери с хидравлично повдигане, в т.ч. доставка на оборудване и съдове с обем 1100 литра” 29.07.2013
Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община” по обособени позиции 26.07.2013
Ремонт, възстановяване и обновяване на градини на територията на Столична община по обособени позиции: 1. Парк „Мир и дружба” в район „Студентски” Части: „Геодезия и ВП” и „Пътна” – Настилки - I етап 2. Парк „Мир и дружба” в район „Студентски” Подобект „Водна площ” 3. Парк „Мир и дружба” в район „Студентски” Подобект „Детска площадка” 4. Градина „Докторски паметник” 25.07.2013
Извършване на строително-ремонтни работи, доставка и монтаж на оборудване в бивш диспечерски пункт, находящ се на кръстовището при бул. „Ботевградско шосе” и ул. „Витиня” 22.07.2013
Доставка и инсталация на апаратура за отделение по образна диагностика и провеждане на обучение за работа с доставената апаратура 19.07.2013
Изкупуване на хартиени и метални отпадъци от сградите на Столична община 16.07.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Доставка и монтаж на 3 броя климатична инвенторна сплит система за таванен монтаж в заседателна зала на Столичен общински съвет, находяща се на ул. Московска №33, ет.5" 12.07.2013
Изпълнение на СМР дейности във връзка с оптимизация на съществуващ достъп до обект „Инсталация за биологично третиране на площадка „Хан Богров”, Столична община, район Кремиковци”, свързана с изпълнение на проект за изграждане на интегрирана система от съоръжение за третиране на битови отпадъци на Столична община 12.07.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Избор на членове на екип за управление и изпълнение на проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване”, по обособени позиции: Обособена позиция №1- Строителен експерт; Обособена позиция №2- Ландшафтен архитект; Обособена позиция №3- Експерт ВиК; Обособена позиция №4- Юрист 11.07.2013