Поддръжка и експлоатация на десет броя фонтани на територията на Столична община за сезонно ползване през 2014 г.-2015 г.

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка: „Поддръжка и експлоатация на десет броя фонтани на територията на Столична община за сезонно ползване през 2014 г.-2015 г., както следва:

  • 1.Фонтан пред Народен театър „Иван Вазов”;
  • 2.Фонтан пред Минерална баня-гр.Банкя;
  • 3.Фонтан на кръгово кръстовище – гр.Банкя;
  • 4.Фонтан в парк „Оборище”-до театър „София”;
  • 5.Фонтан в парк „Оборище”-срещу ул. „В.Априлов” (Дарик радио);
  • 6.Фонтан в Южен парк срещу бул. „Витоша” и ул.”Бяла черква”;
  • 7.Фонтан на площад „Бански”;
  • 8.Фонтан в градина „Буката”;
  • 9.Фонтан пред район „Изгрев”;
  • 10.Фонтан пред Президенството.

Процедурата е открита с Решение СО-РД-09-03-244/14.12.2013 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под уникален номер 00087-2013-0185.

Цена на документацията - 6.00 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документация: 08.01.2014 г., 16:00 ч.

Срок за подаване на оферти: 15.01.2014 г., 16:00 ч.

Офертите се подават във фронт-офис на Столична община, ул. ”Московска” №33.

На настоящата страница се осигурява пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

***

Публикувано на 6.2.2014 г.

Отварянето на ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за откритата процедура по опростени правилаще се състои на 07.02.2014г. от 11:00 часа на ул. „Париж” № 3, заседателна зала №109, I-ви етаж.

16.12.2013