Изготвяне на инвестиционни проекти по обособени позиции: 1. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за улици в район „Сердика”: 1.1. Основен ремонт по съществуващо положение на ул."Каменно цвете", кв.Банишора, район "Сердика"; 1.2. Основен ремонт по съществуващо положение на ул. Габър в участъка от ул.Охрид до ул.Шумен, кв.Банишора, район „Сердика”. 2. Изготвяне на работни инвестиционни...

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционни проекти по обособени позиции:

 • 1. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за улици в район „Сердика”:

1.1. Основен ремонт по съществуващо положение на ул."Каменно цвете", кв.Банишора, район "Сердика";
1.2. Основен ремонт по съществуващо положение на ул. Габър в участъка от ул.Охрид до ул.Шумен, кв.Банишора, район „Сердика”.

 • 2. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за улици в район „Връбница”:

2.1. Изграждане на ул. "Странджа" от О.Т.35А до О.Т.35Б, кв.Обеля, район "Връбница";
2.2. Изграждане на ул. „6-та” от о.т.33 до от.т 34В, м. "Над село", кв. Обеля, р-н „Връбница”.

 • 3. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за улици в район „Студентски”:

3.1. Изграждане на ул."Академик Йордан Трифонов" от О.Т.24 до О.Т.23, О.Т.22, О.Т.20 до О.Т.19 и О.Т.225 до О.Т.124, район "Студентски";
3.2. Улица "169", район "Студентски";
3.3. Изграждане на улица „21-век” от бул. „Г.М.Димитров” до бул. „Симеоновско шосе”, район „Студентски”.

 • 4. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за улици в район „Младост”:

4.1. Изграждане на транспортен достъп до бл. 41, жк. Младост 1 , р-н „Младост”;
4.2. Връзка на локална улица с продължението на бул. "Андрей Сахаров", ж.к. Младост 2, район "Младост".

 • 5. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за улици в райони „Подуяне” и „Слатина”:

5.1. Изграждане на улица в обхвата на О.Т.117, О.Т.113, О.Т.114 до О.Т.118, кв. "6", м. "Левски-Г", район "Подуяне".
5.2. Ул. Виница (тупик по регулация - част от бившата ул. „Калиманци”) в участъка от о.т.197а до о.т.197б, ж.к. Гео Милев, р-н „Слатина”.

 • 6. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Велотрасе около Панчаревското езеро”;
 • 7. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Ремонт на въжен мост над р. Искър при язовир Пасарел, район "Панчарево".
 • 8. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на мост над р.Перловска, находящ се на ул. "Брод", район "Подуяне".
 • 9. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Пешеходен мост над р. Слатинска, пред бл. 14, кв. "Хр. Смирненски", р-н „Слатина”.
 • 10. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Пешеходен надлез по бул. „Драган Цанков” при ул.Николай Хайтов”.
 • 11. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Възстановяване на мост по ул. „Липа” над р. Клисурска, кв. Вердикал, р-н „Банкя”.
 • 12. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Подпорна стена по бул. „Никола Петков”, на ъгъла с ул. „Цветан Вучков”, кв. Горна Баня, р-н „Овча купел”.
 • 13. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на мост по ул. „Васил Левски” над р. Църна бара, с. Мрамор, р-н „Връбница”.
 • 14. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за мостови съоръжения в район „Витоша”:

14.1. Укрепване на пътно платно и ремонт на мост по ул.”Захари Зограф” над р.Копаница при ул. „Св.Горазд”, кв.Драгалевци, р-н „Витоша”;
14.2. Мостово съоръжение на пътя кв. Драгалевци - х. Алеко, непосредствено преди м. Бай Кръстьо, р-н.”Витоша”.

 • 15. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за мостови съоръжения над река Перловска:

15.1. Ремонт на пешеходен мост над р. Перловска по продължение на ул. „Проф. Никола Михайлов”;
15.2. Ремонт на мост по ул. „6-ти септември” над р. Перловска.

Откритата процедура е открита с Решение СО-РД-09-03-247/18.12.2013 г.

Цена на Документацията за участие – 18 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 16:00 часа на 20.01.2014 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 30.01.2014 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Въпроси и отговори 1
Въпроси и отговори 2

***

Публикувано на 20.3.2014 г.

Отварянето на пликовете с предлагани цени на участниците чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за откритата процедура ще се състои на 24.03.2014г. от 14:00 часа в сградата на Столична община, ул. Париж №3, заседателна зала.

20.12.2013