Заглавие Дата на публикуване
Основен ремонт на улици и мостове по обособени позиции: 1. Основен ремонт на ул. Шумако и ул. Ягода, кв. Симеоново; 2. Улици „3004”, „3005” и „Гоце Делчев” в район „Люлин”; 3. Реконструкция на ул. „Сочи”, гр. Банкя; 4. Основен ремонт на ул. „Никола Генадиев” в ж.к. „Младост 1”; 5. Корекция на нивелетни наклони на западното платно на ул.”Витиня” в участъка от ул.”Тодорини кукли” до бул.”Владимир Вазов”, район „Подуяне”; 6. Основен ремонт и преасфалтиране на улици в район Лозенец, в т.ч.: 6.1. Основен ремонт на ул. „Русалийски проход”; 6.2. Основен ремонт на ул. „Майор Томпсън”; 6.3. Основен ремонт на ул. „Люботрън” от бул. „Черни връх” до ул. „Козяк”; 6.4. Преасфалтиране на ул. „Цветна градина” от ул. „Богатица” до ул. „Милевска планина” и основен ремонт на участъка с паважна настилка от ул. „Милевска планина” до ул. „Зорница”; 6.5. Основен ремонт на ул. „Горски пътник”; 6.6. Основен ремонт на ул. „Малуша” и ул. "Зелено дърво". 7. Улица тупик о.т. 543 през о.т.544, 545, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507 до о.т. 508 а, между кв. 1, кв. 45а и кв. 45б, м. „Гробищен парк Бояна”, гр. София; 8. Улица пред бл. 38, ж.к. Овча купел 2, в УПИ II-61, кв. 3Б, свързваща ул. Феникс и ул. Промишлена; 9. Мост над р. Лесновска по ул. "Езерата", с. Негован, район Нови Искър; 10. Рехабилитация на мостове в кв. Бенковски, район Сердика, в т.ч.: 10.1. Мост по ул. "Одеса" над река Владайска (при Топлоремонтстрой); 10.2. Мост по бул. "Лазар Михайлов" над река Суходолска; 11. Мост над р. Искър при с. Кубратово; 12. Мост над р. Лесновска, с. Световрачане; 13. Ремонт на водосток над общински път Симеоново - Бистрица (непосредствено преди границата на с. Бистрица) и на транспортен подлез по бул. “Царица Йоана”; 14. Укрепване на пътен участък на ул. „Иван Н. Денкоглу” срещу кметството на с.Балша, район „Нови Искър”; 15. Улици, тангиращи кв.18б, м. Суха река-запад, р-н Подуяне: ул. Царева ливада, ул. Йоаким Груев, ул. Христаки Павлович, ул. Неофит Бозвели и ул. Царева ливада от ул. Александър Екзарх до ул. Неофит Бозвели и Изграждане на транспортен достъп до улица-тупик от о.т.28а до о.т. 28г, с. Герман, р-н Панчарево 23.10.2013
Изграждане на приют за безстопанствени кучета – II-ри етап в местността Горни Богров, район Кремиковци” 23.10.2013
„Техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община” по обособени позиции 22.10.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Доставка на 30 бр. персонални компютри, без монитори и операционна система; 22 броя матрични, 80 - колонни принтера и 1 бр. скенер за сканиране на документите в деловодната система Акстър-офис, за нуждите на 22 отдела на дирекция "ПАМДТ" към Столична община" 18.10.2013
Доставка на храна за безстопанствени кучета в кв. Сеславци и с. Горни Богров и в приюта, стопанисван от Фондация „Помощ за животните – България”, в с. Горни Богров 18.10.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Отпечатване и доставка на папки, резолюции, визитки, бланки писма и други материали с логото на Столична община, по заявка" 17.10.2013
Ремонт на подлези под бул. “България”, в т.ч.: 1.1. Подлез под бул. ”България”при Техникум по текстил, район „Триадица”; 1.2. Подлез под бул. ”България”при пл. „Ручей”, райони „Триадица” и „Красно село”; 1.3. Подлез под бул. ”България” – ул. „Нишава” при 126 СОУ, райони „Триадица” и „Красно село”; 1.4. Подлез под бул. ”България” и бул. „Гоце Делчев”, райони „Триадица” и „Красно село”; 1.5. Подлез под бул. ”България” при Мотопистата, (ул. „Топли дол”), райони „Триадица” и „Красно село”; 1.6. Подлез под бул. ”България” и бул. „Тодор Каблешков”, райони „Триадица”, „Красно село” и „Витоша”. 2. Ремонт на подлези на територията на район „Подуяне” и на подлез под бул. „Драган Цанков”, в т.ч.: 2.1. Подлез под бул. ”Ботевградско шосе” при бл.3 и бл.51 и ул."Гаврил Кръстевич; 2.2. Подлез под бул. ”Ботевградско шосе” при ул. ”Витиня” – Изток; 2.3. Подлез под бул. ”Ботевградско шосе” при ул. ”Рилска обител” – Запад; 2.4. Подлез под бул. ”Ботевградско шосе” при ул. ”Рилска обител” – Изток; 2.5. Подлез под бул. ”Ботевградско шосе” при ул. ”Поп Груйо“. 2.6. Пешеходен подлез под бул. "Драган Цанков" и трасето на метрото, свързващ ж.к. „Изгрев” и ж.к. „Изток”. 14.10.2013
Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ОП „Екоравновесие” 10.10.2013
Почистване на изгребни ями и канализация в приютите за безстопанствени кучета в кв. „Сеславци , с. Горни Богров, р-н Кремиковци и Ветеринарна амбулатория в гр. Банкя 10.10.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка на технически средства за улавяне на безстопанствени кучета на територията на Столична община” 09.10.2013