Заглавие Дата на публикуване
Доставка на хранителни продукти в заведения за социални услуги, по обособени позиции: 1. Дом за стари хора „Дълголетие”- кв. „Дървеница” 2. Дом за стари хора „Горна баня” 3. Дом за стари хора Зона Б-5 4. Дом за слепи лица 5. Дом за възрастни с умствена изостаналост 6.Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Дъга” 24.06.2013
Доставка - чрез покупка, на нови и неупотребявани автомобили за нуждите на дирекция „Транспорт“ и дирекция „Обществен ред, УОМП и защита при бедствия” към Столична община”. Обособена позиция № 1 - Доставка на 10 (десет) броя товарни автомобили - тип „Хечбек” с нормална проходимост, 4+1 врати, 3+1 места, бензин с газова уредба, предназначени за нуждите на дирекция „Транспорт“ и доставка на 2 (два) броя високопроходими автомобили 4х4, товарен - тип „SUV”, 4+1 врати, 4+1 места, бензин с газова уредба, предназначени за нуждите на дирекция „Транспорт“, Обособена позиция № 2 - Доставка на 1 (един) брой лекотоварен бордови автомобил с двойна кабина, с 4 врати, минимум 5+1 места, вид гориво - дизел, предназначен за нуждите на дирекция „Обществен ред, УОМП и защита при бедствия“ 21.06.2013
Провеждане на мерки за информация и публичност по проект „Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на Столична община и район „Витоша” 20.06.2013
Извършване на строително- монтажни дейности по обособени позиции: Обособена позиция №1- Ремонт на лява дига на река Лесновска, в участъка при с. Долни Богров, с дължина 1 806 м, район „Кремиковци”; Обособена позиция №2- Изграждане на дясна дига на р. Лесновска в рамките на регулацията на кв.Челопечене, район Кремиковци 18.06.2013
Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на здравните кабинети в училища и детски заведения на територията на Столична община 18.06.2013
Доставка на компютърни конфигурации и периферни устройства за дирекция „Социални дейности”, Бюрата за социални услуги и сектор „АНЖ” 17.06.2013
Актуализиране на технически паспорти на съществуващи строежи по Наредба № 5 на МРРБ от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите на 27 детски и учебни заведения, общинска собственост 14.06.2013
Доставка на куриерски пратки за нуждите на Дирекция „ПАМДТ” към Столична община 13.06.2013
Изграждане на двоен парапет на стълбището към ресторанта в сградата на ул. „Московска” №33 12.06.2013
Доставка на екипировка - шуби и панталони, пуловери, гащеризони за новопостъпилите членове в доброволното формирование на Столична община и поставяне на надписи върху екипировката 12.06.2013