Заглавие Дата на публикуване
Детска градина № 195 „Братя Мормареви”, район "Оборище" (танци, английски език) 21.09.2021
Детска градина № 149 „Зорница”, район "Сердика" (джудо, подвижни игри с топка, английски език, български народни танци, изобразително изкуство, логопед) 16.09.2021
Детска градина № 134 „Любопитко“, район "Красно село" (народни и модерни танци) 10.09.2021
Детска градина № 107 „Бон- Бон“, район "Красно село" (английски език, йога, народни и модерни танци) - конкурсът се отменя 07.09.2021
Детска градина № 68 „Ран Босилек“, район "Люлин" (шах) 07.09.2021
Детска градина № 146 „Звездица”, район "Кремиковци" (английски език) 03.09.2021
Детска градина № 92 „Мечта”, район "Подуяне" (логопед) 31.08.2021
Детска градина № 193 „Славейче”, район "Лозенец" (спортно-подготвителни и двигателни дейности) 31.08.2021
Детска градина № 123 „Шарл Перо”, район "Младост" (плуване) 31.08.2021
Детска градина № 34 „Брезичка”, район "Изгрев" (английски език, български танци, традиции и обичаи с корепетитор на живо, плуване, изящни изкуства и арт терапия, спортни игри и спортна анимация, туризъм - ориентиране с топка) 30.08.2021