Детска градина № 195 "Братя Мормареви", район "Оборище" (танци)

 

Обява относно за провеждане на Конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 195 "Братя Мормареви", район "Оборище", за учебната 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 год.: танци.

23.11.2021