Детска градина № 95 "Омайниче", район "Люлин" (сензорно-моторна интеграция)

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за осъществяване на допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 95 "Омайниче", район "Люлин", за: сензорно-моторна интеграция.

08.12.2021