Детска градина № 199 „Сарагоса”, район "Сердика" (модерни и латино танци, артистична акробатика, бразилско джу джицу)

Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности в ДГ № 199 „Сарагоса”, район "Сердика", извън основните форми на педагогическо взаимодействие за уч. 2021/2022 г.: модерни и латино танци, артистична акробатика, бразилско джу джицу.

04.11.2021