Детска градина № 45 „Алиса”, район "Сердика" (склуптури, макети и композиции за психологическо развитие чрез изкуство, английски език с роботика)

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, които не са дейности на ДГ № 45 „Алиса” за учебната 2021/2022 г., учебната 2022/2023 г., учебната 2023/2024 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 45 „Алиса”, район "Сердика", за: склуптури, макети и композиции за психологическо развитие чрез изкуство, английски език с роботика.

21.12.2021