Детска градина № 132 „Светлина”, район "Нови Искър" (английски език, мажоретки, балет)


Обява относно провеждане на конкурс по документи за избор на изпълнители на следните допълнителни образователни дейности (ДОД) в основна сграда и филиал с. Подгумер


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 132 „Светлина”, район "Нови Искър", за: английски език, мажоретки, балет.

13.12.2021