Детска градина № 69 „Жар птица", район "Подуяне" (английски език, джудо, народни танци)

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми за педагогическо взаимодействие в ДГ № 69 "Жар птица" за уч. 2021/2022 г., 2022/2023 г. и 2023/2024 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 69 "Жар птица", район "Подуяне", за:

04.11.2021