Детска градина № 121, район "Нови Искър" (народни танци, приложни дейности, спортно-подготвителни и подвижни игри

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности в ДГ № 121, район "Нови Искър", извън основните форми на педагогическо взаимодействие, за уч. 2021/2022 г.: народни танци, приложни дейности, спортно-подготвителни и подвижни игри.

08.11.2021