Отчет за 2021  г.

 

Месечен отчет за касовото изпълнение на Бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Столична община 

Публикувано на 16.03.2021
Отчет за 01.01. – 31.01.2021 г.
Публикувано на 16.03.2021
Отчет за 01.01. – 28.02.2021 г.
Публикувано на 20.05.2021
Отчет за 01.01. – 31.03.2021 г.
Публикувано на 27.05.2021
Отчет за 01.01. – 30.04.2021 г.
Публикувано на 01.07.2021
Отчет за 01.01. – 31.05.2021 г.
Публикувано на 06.08.2021
Отчет за 01.01. – 30.06.2021 г.
Публикувано на 26.08.2021
Отчет за 01.01. – 31.07.2021 г.
Публикувано на 23.09.2021
Отчет за 01.01. – 31.08.2021 г.
Публикувано на 04.11.2021
Отчет за 01.01. – 30.09.2021 г.

Публикувано на 25.11.2021
Отчет за 01.01. – 31.10.2021 г.

Публикувано на 29.12.2021
Отчет за 01.01. – 30.11.2021 г.
Публикувано на 01.03.2022
Отчет за 01.01. – 31.12.2021 г.

 

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз и за сметките за чужди средства

Публикувано на 16.03.2021
01.01. – 31.01.2021 г. – КСФ
01.01. – 31.01.2021 г. – РА
01.01. – 31.01.2021 г. – ДЕС
01.01. – 31.01.2021 г. – ДМП
01.01. – 31.01.2021 г. – Чужди средства

Публикувано на 16.03.2021
01.02. – 28.02.2021 г. – КСФ
01.02. – 28.02.2021 г. – РА
01.02. – 28.02.2021 г. – ДЕС
01.01. – 28.02.2021 г. – ДМП
01.01. – 28.02.2021 г. – Чужди средства
Публикувано на 20.05.2021
01.01. – 31.03.2021 г. – КСФ
01.01. – 31.03.2021 г. – РА
01.01. – 31.03.2021 г. – ДЕС
01.01. – 31.03.2021 г. – ДМП
01.01. – 31.03.2021 г. – Чужди средства
Публикувано на 27.05.2021
01.01. – 30.04.2021 г. – КСФ
01.01. – 30.04.2021 г. – РА
01.01. – 30.04.2021 г. – ДЕС
01.01. – 30.04.2021 г. – ДМП
01.01. – 30.04.2021 г. – Чужди средства
Публикувано на 01.07.2021
 01.01. – 31.05.2021 г. – КСФ
 01.01. – 31.05.2021 г. – РА
 01.01. – 31.05.2021 г. – ДЕС
 01.01. – 31.05.2021 г. – ДМП
 01.01. – 31.05.2021 г. – Чужди средства
Публикувано на 06.08.2021
 01.01. – 30.06.2021 г. – КСФ
 01.01. – 30.06.2021 г. – РА
 01.01. – 30.06.2021 г. – ДЕС
 01.01. – 30.06.2021 г. – ДМП
 01.01. – 30.06.2021 г. – Чужди средства
Публикувано на 26.08.2021
 01.01. – 31.07.2021 г. – КСФ
 01.01. – 31.07.2021 г. – РА
 01.01. – 31.07.2021 г. – ДЕС
 01.01. – 31.07.2021 г. – ДМП
 01.01. – 31.07.2021 г. – Чужди средства
Публикувано на 23.09.2021
 01.01. – 31.08.2021 г. – КСФ
 01.01. – 31.08.2021 г. – РА
 01.01. – 31.08.2021 г. – ДЕС
 01.01. – 31.08.2021 г. – ДМП
 01.01. – 31.08.2021 г. – Чужди средства
Публикувано на 04.11.2021
01.01. – 30.09.2021 г. – КСФ
01.01. – 30.09.2021 г. – РА
01.01. – 30.09.2021 г. – ДЕС
01.01. – 30.09.2021 г. – ДМП
01.01. – 30.09.2021 г. – Чужди средства

Публикувано на 25.11.2021
01.01. – 31.10.2021 г. – КСФ
01.01. – 31.10.2021 г. – РА
01.01. – 31.10.2021 г. – ДЕС
01.01. – 31.10.2021 г. – ДМП
01.01. – 31.10.2021 г. – Чужди средства

Публикувано на 29.12.2021
01.01. – 30.11.2021 г. – КСФ
01.01. – 30.11.2021 г. – РА
01.01. – 30.11.2021 г. – ДЕС
01.01. – 30.11.2021 г. – ДМП
01.01. – 30.11.2021 г. – Чужди средства
Публикувано на 01.03.2022
01.01. – 31.12.2021 г. – КСФ
01.01. – 31.12.2021  г. – РА
01.01. – 31.12.2021  г. – ДЕС
01.01. – 31.12.2021  г. – ДМП
01.01. – 31.12.2021 г. – Чужди средства

 

Разчет за капиталови разходи 2021 г.

Отчет за финансиране на капиталови разходи 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г.

Отчет за финансиране на капиталови разходи 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

Отчет за финансиране на капиталови разходи 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.

Проектобюджет за 2021 г.
 

Публикувано на 21.01.2021 г.
 

П О К А Н А
 

РЪКОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Кани столичната общественост на 01.02.2021 г. (понеделник) от 16:30 часа на публично обсъждане на Проекта за бюджет на Столична община за 2021 г.

За спазване на противоепидемичните мерки обсъждането ще се проведе онлайн чрез платформата CISCO WEBEX. Линк за включване в онлайн обсъждането може да бъде намерен в деня на обсъждането на фейсбук страницата на Столичния общински съвет, както и на електронния портал на Столична община, раздел "Бюджет":

https://www.sofia.bg/web/guest/budget.

Общественото обсъждане ще може да бъде проследено в реално време на фейсбук страницата на Столичен общински съвет.

Основните показатели на Проекта за бюджет за 2021 г. могат да се намерят в електронния портал на Столична община, раздел "Бюджет".

Приложения:

1. Приложение за приходите за 2021 г. (изтегли в PDF-формат; XLSX-формат)
2. Приложение за разходите по функции за 2021 г. (изтегли в PDF-формат; XLSX-формат)
3. Капиталова програма за 2021 г. (изтегли в PDF-формат; XLSX-формат).

Предложения по Проекта за бюджет за 2021 г. могат да се представят до 29.01.2021 г.,  включително в деловодството на Столична община, както и на имейл:

obshtestveno_obsazhdane@sofia.bg.


ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЕНИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ
 

Как се формира Проектобюджетът на София за 2021 г.

1. Бюджет 2021 г.
2. Направление "Обществено строителство"
3. Направление ''Архитектура и градоустройство''
4. Направление "Зелена система, екология и земеползване''
5. Направление "Транспорт и градска мобилност''
6. Направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие''
7. Направление ''Култура, образование, спорт и младежки дейности''
8. Направление "Социални дейности и интеграция на хора с увреждания''