„Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД

08.12.2021

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост – помещение за стоматологичен кабинет, находящо се в с. Волуяк, район „Връбница“, ул. „Зорница“ № 32

06.12.2021

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост – помещение за стоматологичен кабинет в 140. СУ „Иван Богоров“, ж.к. „Обеля – 2“

06.12.2021

Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци“, с предназначение: зъботехническа лаборатория и медико-диагностична лаборатория

06.12.2021

“Столичен електротранспорт" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали – Обособена позиция 1 се прекратява (16.12.2021 г.)

06.12.2021

Район „Слатина” обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот (терен) – частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, находящи се на територията на СО – район „Слатина”

06.12.2021

„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари: „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

01.12.2021

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари: „Павлово“, „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“ и в район „Студентски“

01.12.2021

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета), находящи се на пазари: „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Сребърна“, „Бъкстон“, „Драгалевци“ и дървени халета зад ИСК на УНСС

01.12.2021

Район „Лозенец“ обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от терен – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Черни връх“, за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги

30.11.2021