„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари: „Павлово“, „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“ и в район „Студентски“

 

О  Б  Я  В  А

 

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари: „Павлово“, „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“ и в район „Студентски“.

Конкурсът ще се проведе на 16.12.2021 г. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., от 01.12.2021 г. до 15.12.2021 г. (вкл.), на цена от 60 (шестдесет) лв., с ДДС. За допълнителна информация: www.pazariiztok.com и тел. 02/870 50 54. 
01.12.2021