“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване пoд наем на помещения

26.04.2021

„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост - място за поставяне на вендинг автомат

26.04.2021

„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект (помещение) в сграда, находящ се в р-н “Студентски”, ж.к “Младост 1”, кв. 44, между бл. 94 и бл. 98

26.04.2021

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти и сгради

24.04.2021

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на офиси и паркоместа

23.04.2021

Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци“

23.04.2021

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, които не се използват за основната му дейност, находящи се в кв.„Горубляне“, ул.„инж. Г. Белов” № 2

20.04.2021

Район „Люлин” обявява удължаване на срока за участие в публично оповестен конкурс за ученическо столово хранене и ученическо бюфетно хранене

19.04.2021

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на имоти-публична общинска собственост, ползвани за лекарски и стоматологични кабинети, находящи се в с. Негован, с. Световрачене, с. Подгумер и с. Кубратово“

19.04.2021

Район „Сердика” обявява конкурс с предмет „Отдаване под наем на терени и помещения - частна общинска собственост, находящи се на територията на СО - район „Сердика“

19.04.2021