„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на офиси и паркоместа

 

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 1. Офис №1 с идентификатор 68134.1001.5.2.1, с площ 50.45 кв.м, находящ се на ет.2 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 836.00 (осемстотин тридесет и шест)  лв. без ДДС. Депозит: 836.00 (осемстотин тридесет и шест) лв.
 2. Офис №2 с идентификатор 68134.1001.5.2.2, с площ 50.45 кв.м, находящ се на ет.2 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 836.00 (осемстотин тридесет и шест)  лв. без ДДС. Депозит: 836.00 (осемстотин тридесет и шест) лв.
 3. Офис №3 с идентификатор 68134.1001.5.2.3, с площ 31,65 кв.м, находящ се на ет.3 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 524.00 (петстотин двадесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 524.00 (петстотин двадесет и четири) лв.
 4. Офис №4 с идентификатор 68134.1001.5.2.4, с площ 43.98  кв.м, находящ се на ет.3 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 730.00 (седемстотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 730.00 (седемстотин и тридесет) лв.
 5. Офис №5 с идентификатор 68134.1001.5.2.5, с площ 43.98 кв.м, находящ се на ет.3 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 730.00 (седемстотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 730.00 (седемстотин и тридесет) лв.
 6. Офис №6 с идентификатор 68134.1001.5.2.6, с площ 31,65 кв.м, находящ се на ет.3 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: : 524.00 (петстотин двадесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: : 524.00 (петстотин двадесет и четири) лв.
 7. Офис №11 с идентификатор 68134.1001.5.2.11, с площ 31,65 кв.м, находящ се на ет.5 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 524.00 (петстотин двадесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 524.00 (петстотин двадесет и четири) лв.
 8. Офис №12 с идентификатор 68134.1001.5.2.12, с площ 43,98 кв.м, находящ се на ет.5 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 730.00 (седемстотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 730.00 (седемстотин и тридесет) лв.
 9. Офис №13 с идентификатор 68134.1001.5.2.13, с площ 43,98 кв.м, находящ се на ет.5 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 730.00 (седемстотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 730.00 (седемстотин и тридесет) лв.
 10. Офис №14 с идентификатор 68134.1001.5.2.14, с площ 31,65 кв.м, находящ се на ет.5 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 524.00 (петстотин двадесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 524.00 (петстотин двадесет и четири) лв.
 11. Магазин № 14  с идентификатор 68134.1001.5.2.29 с площ 24,22 кв.м, находящ се на ет.1 в административен и търговски център на ул. "Три уши" № 6Б, гр. София, район Триадица. Начална месечна наемна цена: 442.00 (четиристотин четиридесет и два) лв. без ДДС. Депозит: 442.00 (четиристотин четиридесет и два) лв.
 12. Магазин №7 с идентификатор 68134.1001.5.2.24 със застроена площ 47,23 кв.м, находящ се на ет.1 в административен и търговски център с административен адрес: ул. „Позитано" №  9-А, гр. София. Начална месечна наемна цена: 330.00 (триста и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 330.00 (триста и тридесет) лв.
 13. Паркомясто №39 с площ 16,46 кв.м, ет. -2 на административен и търговски център на ул. "Три уши" №  6 б. Начална месечна наемна цена: 125.00 (сто двадесет и пет) лв. без ДДС. Депозит: 125.00 (сто двадесет и пет) лв.
 14. Паркомясто №41 с площ 16,43 кв.м, ет. -2 на административен и търговски център на ул."Три уши" №  6 б. Начална месечна наемна цена: 124.00 (сто двадесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 124.00 (сто двадесет и четири) лв.
 15. Паркомясто №52 с площ 14,50 кв.м, ет. -2 на административен и търговски център на ул."Три уши" №  6 б. Начална месечна наемна цена: 110.00 (сто и десет) лв. без ДДС. Депозит: 110.00 (сто и десет) лв.
 16. Паркомясто №55 с площ 14,82 кв.м, ет. -2 на административен и търговски център на ул."Три уши" №  6 б. Начална месечна наемна цена: 112.00 (сто и дванадесет) лв . без ДДС. Депозит: 112.00 (сто и дванадесет) лв.
 17. Паркомясто №56 с площ 16,20 кв.м, ет. -2 на административен и търговски център на ул."Три уши" №  6 б. Начална месечна наемна цена: 123.00 (сто двадесет и три) лв.  без ДДС. Депозит: 123.00 (сто двадесет и три) лв.

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 25.05.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД - гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

 • IBAN - BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;

 • IBAN - BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката - UNCRBGSF, УниКредит Булбанк” АД.

                       Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 23.04.2021 г. до 20.05.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

   Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 21.05.2021 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

  Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 23.04.2021 г. до 20.05.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

  За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52

   

23.04.2021