„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти и сгради

 

 

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 

 1. Апартамент № 5 с идентификатор 68134.703.892.4.4, с площ 112,30 кв.м, находящ се в гр. София, ул. "Христо Максимов" № 64, ет.2. Начална месечна наемна цена: 572.00 (петстотин седемдесет и два)  лв. без ДДС. Депозит: 572.00 (петстотин седемдесет и два) лв.
 2. Апартамент № 6, ет.2, бл. 4 с площ от 85,25 кв.м, находящ се на ул. "Христо Максимов" № 64, район Слатина, гр. София. Начална месечна наемна цена: 407.00 /четиристотин и седем/  лева без ДДС. Депозит: 407.00лв. /четиристотин и седем/;
 3. Апартамент № 7 с площ от 108,13 кв.м, находящ се в гр. София, район Слатина, ул. "Христо Максимов" № 64, блок 4, ет. ІІ, заедно с мазе № 4 с площ от 2,52 кв.м, находящо се в същата сграда. Начална месечна наемна цена: 516.00 /петстотин и шестнадесет/ лева без ДДС. Депозит: 516.00 лв. /петстотин и шестнадесет/лв.
 4. Апартамент № 4 с площ от 86,48 кв.м, находящ се в гр. София, район "Изгрев", ул. "Елемаг" № 26, секция "Б", ет. ІІІ, заедно с избено помещение № 4 с площ от 3,33 кв.м в същата сграда. Начална месечна наемна цена: 550.00 /Петстотин и петдесет/ лева без ДДС. Депозит: 550.00 лв. /Петстотин и петдесет/ лв.
 5. Апартамент № 131, ет. 8, вх. "Е", в жилищна сграда на бл. 21, ул. "Драговица" със застроена площ 46,46 кв.м, гр. София, район Оборище. Начална месечна наемна цена: 360.00/триста и шестдесет/ лева без ДДС. Депозит: 360.00 /триста и шестдесет/ лв.
 6. Апартамент № 44 на две нива в подпокривното пространство в блок № 458, вх.2, ж.к. Младост 4, парцел ІІІ с площ 88,23 кв.м, гр. София, район Младост. Начална месечна наемна цена: 630.00 /шестстотин и тридесет/ лева без ДДС. Депозит: 630.00 /шестстотин и тридесет/ лв.
 7. Сграда-резиденция с идентификатор 68134.407.50.1 със застроена площ 272 кв.м, заедно с дворно място с идентификатор 68134.407.50 с площ 734, находящи се на ул. „Васил Априлов“ №4. Начална месечна наемна цена: 18 290.00 /осемнадесет хиляди двеста и деветдесет/ лева без ДДС. Депозит: 18 290.00 /осемнадесет хиляди двеста и деветдесет/ лв.
 8. Полумасивна сграда на един етаж с площ 39 кв.м, находящ се на бул. "Сливница" № 117. Гр. София. Начална месечна наемна цена: 165.00 /сто шестдесет и пет/ лева без ДДС. Депозит: 165.00 лв. /сто шестдесет и пет/ лв.

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 26.05.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД - гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

 • IBAN - BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;

 • IBAN - BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката - UNCRBGSF, УниКредит Булбанк” АД.

                       Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12, всеки работен ден от 24.04.2021 г. до 21.05.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00 ч.

   Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 25.05.2021 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

  Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 24.04.2021 г. до 21.05.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

  За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52

   

   

   

24.04.2021