Район “Надежда” обявява конкурс за отдаване под наем на 1 брой преместваем обект – павилион, по индивидуален проект със специфично конкурсно условие: за търговски обект – кафе

13.06.2019

Район "Витоша" обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол и ученически бюфет, находящи се в кв. "Княжево", ул. „Кореняците“ № 40, в сградата на 26. СУ „Йордан Йовков”

12.06.2019

Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол и ученически бюфет, находящи се на адрес: гр. София, кв. "Павлово", ул. „Симеон Радев“ № 31, в сградата на 5. ОУ „Иван Вазов”

12.06.2019

Район "Витоша" обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол и ученически бюфет, находящи в кв. "Драгалевци", ул. „Бела Дона“ № 1, в сградата на 50. ОУ „Васил Левски”

12.06.2019

Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет, находящ се в кв. "Бояна", бул. "Александър Пушкин" № 112, в сградата на 52. ОУ „Цанко Церковски”

11.06.2019

Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет, находящ се в с. Владая, ул. „Брезова гора“ № 2, в сградата на 86. ОУ „Св. Климент Охридски”

11.06.2019

Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот (сграда) – частна общинска собственост

11.06.2019

Район „Подуяне” удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти – терени на територията на район „Подуяне”

11.06.2019

Район „Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собствсност, находящ се на територията на район „Кремиковци”

07.06.2019

Район "Красно село" обявява конкурс за отдаване под наем на реални части от недвижим имот – частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности

06.06.2019